Foto

Pierwszy muzealny warsztat z Iwoną Wojnicką. Można powiedzieć, że była to „pierwsza lekcja muzealna” Warszawskiego Muzeum Tańca, podczas której uczestniczki wykonywały zabytkowe ćwiczenia ruchowo-taneczne sprzed ponad 90 lat.  13.05.2017

Noc Muzeów 2017

Spektakl Po Krzyku