Team

Artistic Director: Iwona Wojnicka

Dramaturgia: Gosia Gajdemska

Choreography and dance:

Gosia Gajdemska, Artur Grabarczyk, Bartosz Ostrowski, Iwona Wojnicka

Space: Roman Woźniak

Music: India Czajkowska, Wiktor Podgórski

Photography: Marcin Wołoszczak

Video and documentation: Marta Dutkiewicz

Methodology Consultation: Hanna Raszewska

Design: Karolina Płuska

PR Rep: Joanna Stasina

Production: Format Zero